A
  

Velkommen til Askø Sejlklub

Havnehuset
Havnehuset på Askø.
 
Bygget i 2009
 
 
 
 
 
 Arbejdsdag på havnen d. 29.9 fra kl. 08.00-ca.1300
Efterfølgende er der frokost for godt udført arbejde.
 

Askø Sejlklub

 
Askø Sejlklub blev oprettet den 24. maj 1980 på den stiftende general-
forsamling af Aage Jørgensen, Bjørn Karbo og Erwin Keincke.
 
Askø Sejlklubs logo er designet af Bjarke Karbo.
 
 
Kontakt os på e-mail: askoesejlklub@gmail.com
 
 
Bådpladsleje for gæstesejlere gældene for Sæson 2018
 
fra 0-9 m.     pr. dgn. 140 kr
fra 9-12 m.   pr.dgn.  165 kr
fra 12-15 m. pr.dgn.  195 kr
over 15 m pr.dgn.16 kr. 
 
 
Bådpladsleje, hjemmehørende både i Askø Havn i 2018.
 
Pladsbredde
mindre end 2,00 m: 1165 kr
2,00 - 2,49m. : 2027 kr
2,50 - 2,99m. : 2769 kr 
3,00 - 3,49m. : 3638 kr
3,50 - 3,99m. : 5097 kr
4,00 m og derover : 6187 kr
 
 Askø Havnefoged
Fra 1.7.2013 varetages havnefogedfunktionen af Askø Sejlklub
Havnefogeden kan kontaktes på mobil +45 51647968.
Vi gør opmærksom på, at mobildækningen på øen ikke er optimal.
 
Askø havn modtager:
Wir vervenden auch: 
Dankort, Visa, Mastercard, American Express, Union Pay, Discover, Diners Club, og JBC. Du kan også betale med Mobil-Pay på nr. 95871
 
Havnen er endvidere tilsluttet Haba. 
 
 
 
 

 

 

Bestyrelsen

Askø Sejlklubs bestyrelse består af 3 personer der vælges på generalforsamlingen lørdagen efter Store Bededag.
 
- Formand: Per Thuesen
- Næstformand/sekretær: 
- Finn Bye Andersen
- Kasserer: Lars W. Christensen. 
 
Forud for generalforsamlingen er der Standerhejsning og efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en frokost.
Ved afslutningen af sæsonen har foreningen Standerstrygning med efterfølgende middag med gule ærter.
I årets løb afholdes en fælles arbejdsdag, hvor vi bl.a udfører mindre reparationer, renoveringer samt fornyelser.
 
Askø Købmandshandel
 
På Askø findes en købmandshandel ca. 1,5 km fra Havnen.
Varer kan forudbestilles på telefon eller e-mail.
Det er endvidere muligt at leje cykler på Havnen.
Se Askø Købmandshandels hjemmeside for yderligere informationer
 
Andre nyttige links:
Se koordineringsside på:
 
Standerhejsning lørdag d. 28. april. 2018 kl. 11.15
 
Standerstrygning lørdag d. 3. nov. 2018 kl. 11.15
 
 
.

 

 
 
 
 

Faciliteter

Askø Havn råder over 17 pladser til sejlbåde og 43 pladser til mindre både/joller. I alt 60 pladser.
 
Ved bådpladserne findes aftapningshaner med rent vand og strøm.
 
Ophalerplads samt kran der kan løfte op til 3 ton. (Må kun betjenes af en af vore 5 uddannede kranførere). 
Derudover en mastekran som er 9m høj med en udliggerarm på 6m, der kan løfte op til 300kg
 
For medlemmer af Askø Sejlklub, som er konstant fastliggere og har egen bådplads er det gratis at benytte kranen. 
For ikke medlemmer, som er fastliggere i Askø Havn koster det 500 kr pr. løft.
Det er gratis at benytte mastekranen.
Det vil ikke være muligt for udefra kommende både og bådejere at benytte kranen.
Nødsituationer er undtaget, men koster 500 kr. pr. løft.
 
Havnehuset kan frit benyttes af tilsejlende gæster.
Der findes 2 toiletter, 1 handicaptoilet, badefaciliteter samt
vaskemakinefaciliteter.
Møntindkast for bad, 5 kr for 5 min. varmt vand.
Møntindkast for vask er 2x20 kr.
 
Endvidere kan man benytte køkkenområdet, der udover dækkeservice råder over kogeø, køle-og frysekapacitet samt opvaskemaskine.
 
Der findes tillige fjernsynsfacilitet til digital modtagelse af signaler.
 
I havneområdet findes teltplads samt  mulighed for grill.
 
Hjertestarter forefindes i Havnehuset.
 
Netværk
Der er oprettet trådløst netværk på Askø Havn.
 
 
E-mail:
Askø Sejlklub e-mail adresse er: Askoesejlklub@gmail.com