A
  

Kran og mastekranVejledning i brug af 3 t kran
Retningslinjer for brug af Askø Sejlklubs kran

For medlemmer af Askø Sejlklub, som er fastliggere og har egen bådplads, vil det være afgiftsfrit at anvende havnekranen.
Det vil ikke være muligt for udefra kommende både og bådejere at benytte kranen.
Nødsituationer er undtaget fra denne bestemmelse.

Betjeningen af kranen må kun ske af medlemmer godkendt til dette af bestyrelsen.
Ved kranarbejde er det bådejeren, der er ansvarlig for sin egen båd og bådudstyr.
 
1. Alle løft med kranen skal foretages af en af bestyrelsen udvalgt kranfører.
2. Som bådejer skal du, hvis du ønsker løft af din båd, kontakte bestyrelsn, der kan hjælpe med videre kontakt.
.
Kranførere er udvalgte frivillige medlemmer af Askø Sejlklub, der har tilbudt at ofre fritid på at hjælpe andre medlemmer af Askø Sejlklub, med søsætning / ilandtagning af medlemmernes både.


Ansvar for benyttelse af kranen
Der er tegnet løfteansvar på kranen. Denne dækker IKKE byrden der løftes. Sker der skade på både under løft, henvises der til bådejerens kaskoforsikring.
Kranførerne har ikke gennemgået nogen officielt godkendt uddannelse, men stiller sig udelukkende til rådighed i medlemmernes interesse.


Læs iøvrigt her, hvad Dansk Sejlunion skriver om forsikringsforhold i forbindelse med mastekran og bådkran.

Hvad koster det at benytte kranen?
For medlemmer af Askø Sejlklub, som er konstant fastliggere og har egen bådplads er det gratis at benytte kranen.

Det vil ikke være muligt for udefra kommende både og bådejere at benytte kranen.
Nødsituationer er undtaget, men koster 500 kr. pr. løft.

Mastekran
Der er en mastekran som er 9m høj med en udliggerarm på 6m, der kan løfte op til 300kg. Det er gratis at benytte mastekranen for medlemmer.


Kranens løfteevne
Kranen kan løfte 3 tons inkl. løfteåg, krog og wirer. Der må ikke gøres forsøg på at ændre indstillingen.

Regler for brug af åg og stropper
Vær opmærksom på stroppernes løfteevne, der står på stropperne.
Husk at stroppernes maksimale arbejdsbelastning skal overstige bådens vægt.
Der må ikke benyttes ikke-godkendte stropper.

Betjening
Der skal opsættes afspærring, således uvedkommende trafik ikke er muligt.
Kranføreren skal have fuldt udsyn til hejseværk og båd under hele betjeningsforløbet.

Godkendelser
Der foretages et årligt eftersyn. hvor både kran og stropper godkendes, så de er i forsvarlig stand for et år ad gangen.


Kranansvarsforsikring
Topdanmark
Aftale om løft af båd med kranen på Askø Havn


Med sin underskrift bekræfter bådejer at være bekendt med at

Der er tegnet løfteansvar på kranen. Denne dækker IKKE byrden der løftes. Sker der skade på både under løft, henvises der til bådejerens kaskoforsikring.
Kranen kan løfte 3 tons inkl. løfteåg, krog og wirer. Der må ikke gøres forsøg på at ændre indstillingen.

Alle løft med kranen skal foretages af en af bestyrelsen valgt kranfører.
Vær opmærksom på stroppernes løfteevne, der står på stropperne.

Kranførerne har ikke gennemgået nogen officielt godkendt uddannelse, men stiller sig udelukkende til rådighed i medlemmernes interesse.

Stroppernes maksimale arbejdsbelastning skal overstige bådens vægt.
Der må ikke benyttes ikke-godkendte stropper.
Bådens ejer:
Bådplads:
Bådens navn:


Underskrift bådejer og dato

_________________________________