A
  

Opbevaring


 

Pr 2021 Båd og trailerpladsen ved Askø Havn er kun for både og bådtrailere, der tilhører medlemmer af Askø Sejlklub og er fastliggere i havnen.
For at måtte parkere sin trailer med eller uden båd, skal man have anvist plads og  rekvirere et mærke hos havnefogeden..
Mærket skal sættes på bådtraileren/stativet.
Både og bådtrailere må ikke placeres på pladsen uden forudgående aftale.