A
  

Opbevaring


 

Pr 2021 Båd og trailerpladsen ved Askø Havn er kun for både og bådtrailere, der tilhører medlemmer af Askø Sejlklub og er fastliggere i havnen.

For at måtte parkere sin trailer med eller uden båd, skal man have anvist plads og  rekvirere et mærke hos havnefogeden. Ved uenighed om placering af både, er det havnefogeden der har det sidste ord.

Mærket skal sættes på bådtraileren/stativet.

Både og bådtrailere må ikke placeres på pladsen uden forudgående aftale.
 
Biler må ikke parkeres på pladsen.