A
  

Medlemsskab

 
Indmeldelse:
 
Ønsker du at blive medlem af Askø Sejlklub, kan du betale for dit medlemskab på generalforsamlingen.
 
Kontingent for 2023-24 er: 150 kr. Gælder fra generalforsamling til generalforsamling.
 
Kontingentet kan også inbetales via netbank i Jyske Bank,
reg. nr. 0697 konto 0002835525
 
Samtidig sender du en mail til askoesejlklub@gmail.com
 
Ved indmeldelse skal der oplyses: Navn, Privatadresse, telefonnummer og E-mail-adresse samt evt sommerhusadressr på Askø.
 
eller betal direkte til den fungerende havnefoged, som normalt kan træffes på havnen omkring kl. 17:00