A
  

Nyheder

 
2021 Båd og trailerpladsen ved Askø Havn
er kun for både og bådtrailere, der tilhører medlemmer af Askø Sejlklub og er fastliggere i havnen.
For at måtte parkere sin trailer med eller uden båd, skal man rekvirere et mærke hos havnefogeden.
Mærket skal sættes på bådtraileren.
Både og bådtrailere må ikke placeres på pladsen uden forudgående aftale.
 
Askø Sejlklub er kommet på Facebook
i efteråret 2021
 
 
 
Mastekran
I 2013 har Askø-Sejlklub fået rejst en mastekran på Askø Havn.
Tegninger er udarbejdet af en af sejlklubbens medlemmer, og fremstillingen af mastekranen er udført på Teknisk Skoles projektafdeling i Nakskov.
 
****************************************
Askø Havn
 
 
Anlægget ved Askø havn blev renoveret i efteråret 2014. Bl.a. blev indsejlingen gjort bredere så besejling af havnen er nemmere. Selve havnepladsen blev hævet og ny asfalt er lagt på. Bolværket ved yderhavnen er fornyet.