A
  

Nyheder

Kontingent 2020-21.
På generalforsamlingen d. 20. juni 2020 blev det besluttet at kontingentet for 2019-20 uændret er på 150 kr pr. medlem.
 
Kontingentet kan inbetales via netbank i Jyske Bank,
reg. nr. 0697 konto 0002835525 eller til Lars W. Christensen, Askø Strandvig nr.92, når du kommer på Askø.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Vaskemaskinefaciliteter.
Der er indstalleret en vaskemaskine og tørretumbler med møntindkast i Havnehuset. Pris 2x20 kr.
Se opslag vedr. vejledning. 
Vaskemaskinefaciliteterne er til brug for gæstesejlere og ikke beregnet ikke til offentlig brug.
 
Hjertestarter 
Det er lykkedes Askø-Sejlklub at anskaffe en hjertestarter. Hjertestarteren er bevilget af TRYGFONDEN.
Hjertestarteren er placeret i Havnehuset.
 
I den forbindelse er der blevet afholdt 4x2 kurser a 4 timers varighed i 2012, 2013, 2014 og 2015. - Der kunne være op til 6 personer på hvert kursus.
 
Instruktør på kurset var Karsten Legaard fra Safety Group.
 
Kontaktperson vedrørende kurset var Per Thuesen, Skipperstrædet 9, 4931 Bandholm.
e-mail: thuesenper@gmail.com - Tlf.: 5478 8466 el. mob. 20479366.
 
Kurset fandt sted i Havnehuset på Askø Havn.
 
Der er endnu ikke aftalt kursus i 2020.
 
***************************************** 
 
Mastekran.
I 2013 har Askø-Sejlklub fået rejst en mastekran på Askø Havn.
Tegninger er udarbejdet af en af sejlklubbens medlemmer, og fremstillingen af mastekranen er udført på Teknisk Skoles projektafdeling i Nakskov.
 
****************************************
Askø Havn.
 
Anlægget ved Askø havn er blevet renoveret i efteråret 2014. Bl.a. er indsejlingen blevet gjort bredere så besejling af havnen er nemmere. Selve havnepladsen er hævet og ny asfalt er lagt på. Bolværket ved yderhavnen er fornyet.