A
  

Nyheder

Kontingent 2018-19.
På generalforsamlingen d. 28. april 2018 blev det besluttet at kontingentet for 2018-19 uændret er på 150 kr pr. medlem.
 
Kontingentet kan inbetales via netbank i Jyske Bank,
reg. nr. 0697 konto 0002835525 eller til Lars W. Christensen, Askø Strandvig nr.92, når du kommer på Askø.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Vaskemaskinefaciliteter.
Der er indstalleret en vaskemaskine med møntindkast
i Havnehuset. Pris 2x20 kr.
Se opslag vedr. vejledning. 
Vaskemaskinefaciliteterne er til brug for gæstesejlere og ikke beregnet ikke til offentlig brug.
 
Hjertestarter 
Det er lykkedes Askø-Sejlklub at anskaffe en hjertestarter. Hjertestarteren er bevilget af TRYGFONDEN.
Hjertestarteren er placeret i Havnehuset.
 
I den forbindelse er der blevet afholdt 4x2 kurser a 4 timers varighed i 2012, 2013, 2014 og 2015. - Der kunne være op til 6 personer på hvert kursus.
 
Instruktør på kurset var Karsten Legaard fra Safety Group.
 
Kontaktperson vedrørende kurset var Per Thuesen, Skipperstrædet 9, 4931 Bandholm.
e-mail: thuesenper@gmail.tele.com - Tlf.: 5478 8466 el. mob. 20479366.
 
Kurset fandt sted i Havnehuset på Askø Havn.
 
Der er endnu ikke aftalt kursus i 2018.
 
***************************************** 
 
Mastekran.
I 2013 har Askø-Sejlklub fået rejst en mastekran på Askø Havn.
Tegninger er udarbejdet af en af sejlklubbens medlemmer, og fremstillingen af mastekranen er udført på Teknisk Skoles projektafdeling i Nakskov.
 
****************************************
Askø Havn.
 
Anlægget ved Askø havn er blevet renoveret i efteråret 2014. Bl.a. er indsejlingen blevet gjort bredere så besejling af havnen er nemmere. Selve havnepladsen er hævet og ny asfalt er lagt på. Bolværket ved yderhavnen er fornyet.