A
  

Aktiviteter i året

Askø Sejlklub

Indkalder til standerhejsning og generalforsamling lørdag d. 13. maj 2017

Standerhejsning kl. 11.15

Generalforsamling kl. 11.45

 
 Vel mødt i Havnehuset, Askø Havn.
 
 Aktiviteter 2017
 
Der afholdes fælles arbejdsdag fredag d. xx. på havnen.
Arbejdsopgaverne vil blive fordelt på havnen.
 
Efterfølgende er Askø-Sejlklub vært ved en let frokost, hvor Per informerer om havnen og Askø Sejlklub.
Per krydrer måske frokosten med lidt harmonikaspil.
 
********************************
 
Fælles arbejdsdag
Vi afholder igen en fælles arbejdsdag på havnen d.19. juli fra kl. 08.00-13.00. Derefter en let frokost m.m.
 
Arbejdet omfatter:
Afrensning og maling af terrassen ved havnehuset.
Ukrudt fjernes ved havnehuset.
Rengøring af skotlamper på broerne og ved havnehuset
Maling af haveborde.
Rengøring af ovn samt rum under vasken (bør gøres inden arb.dagen) Tilberedelse af en let frokost. (2 personer)
Afmærkning med tape på trin til havnehuset
Udskiftning af brædder på gangbroer.
 
Meddelelse vedrørende dette vil blive udsendt på mail til alle medlemmerne samt ved opslag.
 
 
Fælles søsætning 2017
 
Der vil i år ikke blive afholdt fælles søsætning.
 
 
 
Standerstrygning 2017
 
Datoen for standerstrygningen er ændret til lørdag d. 28. oktober kl.11.15. Efter standerstrygningen serveres der gule ærter o.s.v.
 
 
Bestyrelsen