A
  

Aktiviteter i året

Askø Sejlklub

Indkalder til standerhejsning og generalforsamling lørdag d. 28. april 2018

Standerhejsning kl. 11.15

Generalforsamling kl. 11.45

 
 Vel mødt i Havnehuset, Askø Havn.
 
Efterfølgende er Askø-Sejlklub vært ved en frokost, hvor
  Per krydrer frokosten med lidt harmonikaspil og sang. 
********************************
 
Fælles arbejdsdag
Vi afholder igen en fælles arbejdsdag på havnen d.30. juni fra kl. 08.00-13.00. Derefter en let frokost m.m.
 
Arbejdet omfatter bl.a:
Afrensning og maling af terrassen ved havnehuset.
Afrensning af bådebroer for grønaljer.
Ukrudt fjernes ved havnehuset.
Rengøring af skotlamper på broerne og ved havnehuset
Maling af haveborde.
Rengøring af ovn samt rum under vasken (bør gøres inden arb.dagen) Tilberedelse af en let frokost. (2 personer)
Afmærkning med hvid maling på trin til havnehuset
Udskiftning af brædder på gangbroer.
O,m,a,
 
 
Meddelelse vedrørende dette vil blive udsendt på mail til alle medlemmerne samt ved opslag.
 
 
 
Standerstrygning 2018
 
Datoen for standerstrygningen er lørdag d. 3. november kl.11.15. Efter standerstrygningen serveres der gule ærter o.s.v.
 
 
Bestyrelsen